Regulamin udziału w III konferencji „Niepłodność – droga do macierzyństwa”

Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników III konferencji „Niepłodność – droga do macierzyństwa”, której organizatorem jest Centrum Medyczne Macierzyństwo z siedzibą w Krakowie ul. Białoprądnicka 7A, NIP: 6782853606, REGON 356524003, KRS 0000343047.

  1. Konferencja jest przeznaczona dla lekarzy ginekologów-położników konsultujących pacjentów z zakresu niepłodności oraz profesjonalistów z innych dziedzin zajmujących się tematem niepłodności (embriologów, psychologów, pielęgniarki i położne).
  2. Udział w konferencji jest bezpłatny.
  3. Udział w konferencji wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie macierzynstwo.com.pl/konferencja. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed datą konferencji.
  4. Konferencja jest realizowana w formie wykładów zgodnie z programem konferencji opublikowanym na stronie www.macierzynstwo.com.pl/konferencja. Wszystkie wykłady są tłumaczone symultanicznie. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc na konferencji.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania danymi osobowymi uczestników (uzyskanymi poprzez formularz zgłoszeniowy) w celu przygotowania materiałów konferencyjnych oraz przesyłania środkami komunikacji elektronicznej informacji marketingowych. Wszystkie zgromadzone dane osobowe będą podlegały odpowiedniej ochronie zapewnionej przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922). Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania organizatora na adres osrodek@macierzynstwo.com.pl niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
  7. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas konferencji materiały konferencyjne oraz identyfikator. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów Konferencji.
  8. Poświadczeniem udziału w konferencji jest certyfikat udziału.