II Konferencja „Niepłodność droga do macierzyństwa” Kraków, 2 października 2015

Tematyka konferencji

 1. Omówienie problematyki zaburzeń związanych z niepłodnością
  • endometrioza
  • PCOs
  • wady macicy
 2. Praktyczne aspekty postępowania z parami niepłodnymi
  • ocena rezerwy jajnikowej
  • zastosowanie podstawowych metod diagnostycznych – USG, SIS, badania laboratoryjne
 3. Badania genetyczne w tym diagnostyka przedimplantacyjna
 4. Sytuacje szczególne
  • niepowodzenia w leczeniu niepłodności, zakończenie leczenia
  • dawstwo komórek jajowych
  • przedwczesne wygasanie czynności jajników (POF)
  • leczenie chorób systemowych a płodność
 5. Aspekty humanistyczne
  • monitoring pacjencki ośrodków leczenia niepłodności
  • wytyczne w opiece psychologicznej – ESHRE 2015

 

Program

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wszystkich wykładów.

Rejestracja czynna od godz.10.00

Od strony pacjenta – godz. 11.30
Sesja zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN. Sesja otwarta – dla lekarzy i pacjentów.

Część I – Nowe techniki reprodukcyjne czyli o skrzyżowaniu biomedycyny i humanistyki w Polsce godz. 11.30 – 12.15

 1. Co pokazał środowisku medycznemu „Pacjencki monitoring nad ośrodkami leczenia niepłodności w Polsce”? Konkluzje i wyzwania – Anna Krawczak, przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN
 2. Obraz pacjentów i ich rodzin w narracjach polskich specjalistów w leczeniu niepłodności. Wstępne konkluzje z projektu badawczego „Nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie childhood studies” – Dr hab. Magdalena Radkowska Walkowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury, Uniwersytet Warszawski
 3. Wytyczne dla personelu medycznego w opiece psychologicznej nad pacjentami korzystającymi z ART (ESHRE 2015). Aplikacja wytycznych w polskiej rzeczywistości: przeszkody, warunki i szanse – Dorota Gawlikowska, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Niepłodności

Część II – Dyskusja z udziałem zaproszonych gości godz. 12.15 – 13.15

 • Prof. Rafał Kurzawa – Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności PTG
 • Prof. Timothy Child– Dyrektor Oxford Fertility Unit, Wlk. Brytania
 • Prof. Jose Remohi – Dyrektor sieci klinik  IVI , Hiszpania
 • Anna Krawczak – przewodnicząca Stowarzyszenia Nasz Bocian
 • Dr hab. Magdalena Radkowska Walkowicz- Instytut Etnologii i Antropologii Kultury,UW
 • Dorota Gawlikowska, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Niepłodności
 • Dr Mirosław Szlachcic – Centrum Medyczne Macierzyństwo

Moderator: Prof. Leszek Pawelczyk

Przerwa kawowa 13.15 – 13:30

Otwarcie konferencji – godz. 13.30                   Prof. Timothy Child (Oxford Fertility Unit, Nuffield Department of Obstetrics& Gynaecology, University of Oxford, Wlk. Brytania), Dr Mirosław Szlachcic (Centrum Medyczne Macierzyństwo). Sesje wyłącznie dla lekarzy i profesjonalistów z innych dziedzin zajmujących się niepłodnością – konieczna wcześniejsza rejestracja.

Sesja I – Niepłodność w praktyce ginekologicznej godz. 13.45 – 15.15

 1. Ocena rezerwy jajnikowej, znaczenie w praktyce ginekologicznej – Prof. Rafał Kurzawa (Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet
  Medyczny, Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności PTG)
 2. Fertility treatment options for PCOSProf. Timothy Child (Oxford Fertility Unit, Nuffield Department of Obstetrics& Gynaecology, University of Oxford, Wlk. Brytania)
 3. Diagnostyka, systemy klasyfikacyjne oraz leczenie najczęstszych wad
  wrodzonych macicy – Evidence-based and Evidence-biased Medicine – Dr hab. Artur Ludwin (Klinika Ginekologii i Onkologii CMUJ)

Lunch godz. 15.15 – 15.45

Sesja II – Wyzwania… godz. 15.45 – 17.15

 1. New developments in genetics and assisted reproduction – Dr Dagan Wells (Reprogenetics UK)
 2. Donation of oocytes: a light in the tunnel – Dr Manuel Muñoz Cantero (IVI Alicante, Hiszpania)
 3. Niepowodzenie leczenia niepłodności – kiedy zakończyć starania? – Prof. Leszek Pawelczyk (Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu, UM w Poznaniu)

Przerwa kawowa godz. 17.15 – 17.30

Sesja III – …i możliwości godz. 17.30 – 19.00

 1. Can we improve endometrial receptivity? An overview of uterine factors that influence implantationProf. Nick Raine-Fenning (The University of Nottingham, Nurture Fertility)
 2. Endometriosis and fertility – Prof. Enda McVeigh (Nuffield Department of Obsterics&Gyneacology, Oxford University)
 3. In Vitro Activation (IVA) nadzieją dla pacjentek z przedwczesnym wygasaniem czynności jajników (POF) – Dr Jakub Wyroba (Centrum Medyczne Macierzyństwo)
 4. Płodność u kobiet poddawanych leczeniu systemowemuDr Wojciech Kolawa (Centrum Medyczne Macierzyństwo)

Bankiet godz. 19.30