Witryfikacja komórek jajowych

Witryfikacja komórek jajowych

Witryfikacja to najnowocześniejszy sposób mrożenia komórek jajowych. To jeszcze większe szanse na powodzenie zapłodnienia pozaustrojowego, późne macierzyństwo, sposób na uniknięcie kontrowersji etycznych związanych z zamrażaniem zarodków, a także ratunek dla kobiet przechodzących kuracje przeciwnowotworowe.

Procedura witryfikacji metodą cryotop została opracowana przez japoński ośrodek medyczny pod kierownictwem doktora Kuwayama.
Centrum „Macierzyństwo” jako jeden z pierwszych ośrodków w Małopolsce zaoferował Pacjentom możliwość mrożenia (witryfikacji) i przechowywania komórek jajowych.
Obecny stan wiedzy i badań naukowych pozwala nam z pełną odpowiedzialnością zaoferować pacjentkom możliwość witryfikacji komórek jajowych w celu ich wykorzystania do zapłodnienia w późniejszym terminie.
Możliwość zamrożenia własnych komórek jajowych bywa często ratunkiem dla kobiet poddawanych chemioterapii i radioterapii oraz alternatywą dla osób, które decyzję o macierzyństwie odkładają z różnych względów na później. Dla kobiet po leczeniu przeciwnowotworowym, które często prowadzi do trwałego uszkodzenia jajników, skorzystanie z własnych, zdeponowanych uprzednio komórek jajowych to często jedyna możliwość na posiadanie własnego dziecka. Podobnie, gdy upływający czas nie pozwala kobiecie naturalnie zajść w ciążę.
Witryfikacja to korzystne rozwiązanie dla kobiet słabo reagujących na stymulację hormonalną (tzw. low responders). Umożliwia bowiem bankowanie oocytów i podejście do pełnej procedury in vitro dopiero po ich zgromadzeniu, co zwiększa szanse na powodzenie zabiegu.
Witryfikacja komórek jajowych to proces szybkiego zamrażania komórek, pozwalający uniknąć wytrącania się kryształków lodu, które mogłyby je uszkadzać. Podstawową różnicą pomiędzy tradycyjną procedurą mrożenia jest czas, w jakim wykonuje się całą procedurę. W witryfikacji komórki zostają jakby błyskawicznie zatopione w szkle, a efekt krystalizacji ulega znacznemu osłabieniu.
Komórki jajowe do witryfikacji pobierane są od pacjentki w wyniku punkcji jajników po uprzedniej stymulacji hormonalnej. Część komórek może zostać wykorzystana do zapłodnienia pozaustrojowego, pozostałe zaś są zamrażane. To zasadnicza różnica w stosunku do rozwiązania stosowanego dotychczas. W tradycyjnej metodzie in vitro zapłodnieniu podlegały wszystkie komórki. Z uzyskanych tym sposobem zarodków (czasem nawet kilkudziesięciu) do transferu wykorzystywano kilka, pozostałe zaś mrożono. Rozwiązanie to budziło i budzi nadal w wielu kręgach wątpliwości etyczne i religijne.
Co ważne, badania wskazują, że proces witryfikacji przeżywa ponad 95% komórek.
Zamrożone i niewykorzystane do zapłodnienia komórki jajowe przechowywane są w banku komórek. Mogą być wykorzystane w dowolnym momencie lub przekazane anonimowej biorczyni.