Sympozjum „Oxford Update in Reproductive Medicine”

Grupa The Fertility Partnership, której częścią jest Centrum Medyczne Macierzyństwo, zorganizowała w dniu 14 września sympozjum “Oxford Update in Reproductive Medicine”.

Z ramienia naszej kliniki w spotkaniu udział wzięli dr n. med. Mirosław Szlachcic oraz dr n .med. Anna Knafel.

Wśród poruszanych tematów większość dotyczyła prac klinicznych i doświadczalnych prowadzonych w obrębie grupy. Osobny panel poświęcono również PCOS oraz kwestii zapobiegania poronieniom.

W spotkaniu udział brali: dr n. med. Mirosław Szlachcic oraz dr n. med. Anna Knafel

W sympozjum udział brali: dr n. med. Mirosław Szlachcic oraz dr n. med. Anna Knafel.

Panel ekspertów z grupy The Fertility Partnership.

Panel ekspertów z grupy The Fertility Partnership.

Dr n. med. Anna Knafel w towarzystwie prof. Richarda Fleminga oraz dr Stephena Kennedy'ego.

Dr n. med. Anna Knafel w towarzystwie prof. Richarda Fleminga oraz dr Stephena Kennedy’ego.