Połączenie CM Macierzyństwo z Academic Reproductive Partnership

Academic Reproductive

Z radością informujemy, że w dniu 1.08.2014 roku nastąpiło oficjalne połączenie CM Macierzyństwo z grupą ARP (Academic Reproductive Partnership).

ARP powstała w oparciu o kadrę naukową uniwersytetu w Oksfordzie. Skupia aktualnie 9 klinik IVF. Celem Grupy jest leczenie niepłodności w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną, na bazie najlepszego dostępnego wyposażenia klinicznego i laboratoryjnego. Członkami są znamienici brytyjscy lekarze i naukowcy z zakresu leczenia niepłodności. Personel medyczny poszczególnych klinik może odbywać staże w innych klinikach w celu poszerzenia własnego doświadczenia. W ramach Grupy odbywają się comiesięczne spotkania personelu medycznego, na których omawiane są doświadczenia własne w celu dążenia do osiągania najlepszych wyników leczenia.

Współpraca CM Macierzyństwo z ARP rozpoczęła się wiele miesięcy temu, jednak oficjalne przyłączenie do Oxford Academic Reproductive Partnership jest dla nas nobilitujące i mamy nadzieję, że daje nowe możliwości dla nas, personelu Centrum Medycznego Macierzyństwo i jeszcze większe szanse dla naszych pacjentów cieszenia się z upragnionego potomstwa.