Rejestracja w programie

Para, która chce skorzystać z Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego powinna zgłosić się do Centrum Medycznego Macierzyństwo lub innego ośrodka realizującego Program. Wybór ośrodka jest dowolny i nie musi być związany z miejscem zamieszkania – w przypadku Programu nie obowiązuje rejonizacja.

W wybranym ośrodku otrzymuje do podpisania zestaw dokumentów, z którymi musi się zapoznać i podpisać (m.in. regulamin uczestnictwa w Programie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych). Na podstawie podpisanych dokumentów para jest rejestrowana w systemie Ministerstwa Zdrowia – od tego momentu rozpoczyna się proces diagnostyki, który ma na celu kwalifikację do programu.

Kwalifikacji do Programu dokonuje lekarz z ośrodka realizującego Program (w przypadku zgłoszenia się do Centrum Medycznego Macierzyństwo kwalifikacja odbywa się na miejscu). Kwalifikacjidokonuje się na podstawie dokumentacji medycznej przedstawionej przez parę. Informacje o niezbędnych badaniach można uzyskać w Centrum Medycznym Macierzyństwo przed wizytą.

Para na każdym etapie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Może również jeden raz bezpłatnie zmienić ośrodek realizujący Program. Przy czym zmiana realizatora jest możliwa po zakończeniu cyklu medycznie wspomaganej prokreacji (nie w trakcie). Para, która podjęła decyzję o zmianie ośrodka na inny, powinna poinformować o tej decyzji ośrodek, w którym dotychczas się leczyła. Zmiana ośrodka jest równoznaczna z wpisaniem pary na koniec listy oczekujących, prowadzonej przez nowo wybranego realizatora.

Dane osobowe osób przystępujących do Programu są chronione. Nikt poza kliniką udzielającą świadczeń nie ma dostępu do danych identyfikujących pacjentów i dzieci.