Kwalifikacja do programu

Do programu kwalifikują się trzy grupy pacjentów

 • pary, które nie mają żadnych szans na zajście w ciążę w sposób naturalny (u kobiet takim czynnikiem jest m.in. trwałe uszkodzenie jajowodów)
 • pary posiadające dokumentację medyczną świadcząca o tym, że co najmniej od 12 miesięcy starają się o dziecko.
 • pary, u których w wyniku leczenia (np. onkologicznego) może dojść do utraty płodności u jednego z Partnerów.

Kobieta w dniu przystąpienia do Programu nie może mieć ukończonych 40 lat (samo leczenie może rozpocząć później). Nie ma ograniczeń wiekowych dla mężczyzn.

Do programu mogą przystąpić także pary nie będące w związku małżeńskim. Również pary, które mają już dziecko i chcą mieć kolejne dzieci mogą uczestniczyć w Programie – warunkiem jest spełnienie kryteriów kwalifikacji medycznej. Wyklucza się jednak refundację programu dla singli. Program rządowy nie refunduje in vitro za sprawą obcego dawcy (z banku spermy czy banku komórek jajowych) – do zapłodnienia musi dojść dzięki połączeniu komórek rozrodczych Partnerki i Partnera. Refundacji nie obejmuje wykorzystanie komórek jajowych pobranych i przechowywanych przed przystąpieniem do Programu.

Kwalifikacji do Programu dokonuje lekarz z ośrodka realizującego Program na podstawie dokumentacji medycznej przedstawionej przez parę.

 

Wskazania do leczenia kobiet:

 1. czynnik jajowodowy niepłodności:
  • trwałe uszkodzenie jajowodów,
  • brak szansy na powodzenie leczenia operacyjnego niepłodności,
  • upośledzona funkcja jajowodów przy zachowanej drożności lub po nieskutecznej operacji mikrochirurgicznej,
 2. czynnik jajnikowy niepłodności:
  • brak ciąży po co najmniej sześciu cyklach farmakologicznej indukcji jajeczkowania,
 3. endometrioza:
  • I, II stopień, tak jak w niepłodności idiopatycznej,
  • III, IV stopień, tak jak w czynniku jajowodowym,
 4. niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia (idiopatyczna):
  • u kobiet do ukończenia 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 24 miesiące,
  • u kobiet powyżej 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 12 miesięcy

Wskazania do leczenia mężczyzn:

 1. stwierdzenie koncentracji plemników poniżej 3 mln/ml ejakulatu, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 12 miesięcy,
 2. stwierdzenie koncentracji  plemników 3-15 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 24 miesiące

Ze względów medycznych z udziału w Programie wyklucza:

 1. brak możliwości pobrania komórek rozrodczych od jednego z partnerów,
 2. potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymüllerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL – według starej generacji stosowanych odczynników badaniu, czyli poniżej 0,7 ng/mL – według nowej generacji stosowanych odczynników w badaniu),
 3. nieprawidłowa odpowiedź na wcześniejsze stymulacje jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji,
 4. nawracające utraty ciąż w tym samym związku,
 5. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające kobiecie donoszenie ciąży,
 6. brak macicy.