Skuteczność leczenia jest miarą naszej jakości

Skuteczność leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego w 2015 roku w przeliczeniu na jeden, pełny cykl leczenia.

Jak to obliczyliśmy?

Rozpoczynając leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego pacjenci zawsze zadają sobie pytanie „jakie mam szanse?”. W ślad za nim pojawia się kolejne, równie ważne – „jakim kosztem?” – zdrowotnym, emocjonalnym, czy finansowym. Obliczając skuteczność leczenia w naszym Centrum wyjaśniliśmy każdą z tych wątpliwości.

Zaprezentowaną wyżej skuteczność policzyliśmy w sposób przejrzysty i rzetelny. Wzięliśmy pod uwagę wszystkie pacjentki, które rozpoczęły leczenie metodą in vitro w 2015 roku (za rozpoczęcie leczenia przyjmując datę punkcji) i podsumowaliśmy efektywność tego cyklu leczenia na koniec roku 2015.

Tym samym policzyliśmy szanse, jakie pacjentka ma na uzyskanie ciąży w ciągu maksymalnie roku leczenia, z jednego cyklu stymulacji.

Większość pacjentek miała tylko jeden transfer zarodków, a pozostałe – dwa lub trzy. Były również pacjentki, u których z różnych względów do podania zarodków nie doszło.

Finalnie policzyliśmy, czy z któregokolwiek transferu powstała ciąża kliniczna. Dla większej przejrzystości wyników prezentujemy Państwu również efektywność w przeliczeniu na wykonany transfer zarodków świeżych i mrożonych.

Procent ciąż w przeliczeniu na wykonane transfery z zarodków świeżych i mrożonych

  • Ciąże kliniczne z zarodków świeżych - %
  • Ciąże kliniczne z zarodków mrożonych - %

Ciąże kliniczne z zarodków świeżych

styczeń - czerwiec 2014 r. ciąże: 73
lipiec - grudzień 2014 r. ciąże: 81
styczeń - czerwiec 2015 r. ciąże: 84
lipiec - grudzień 2015 r. ciąże: 110

Ciąże kliniczne z zarodków mrożonych

styczeń - czerwiec 2014 r. ciąże: 26
lipiec - grudzień 2014 r. ciąże: 36
styczeń - czerwiec 2015 r. ciąże: 82
lipiec - grudzień 2015 r. ciąże: 101

Szczegółowe wyniki pracy Centrum Medycznego Macierzyństwo są regularnie raportowane:

  • do konsorcjum European IVF Monitoring (EIM)
  • do grupy The Fertility Partnership z siedzibą w Oxfordzie
  • oraz co pół roku prezentowane na spotkaniach Academic Reproductive Partnership KPI (Key Performance Indicators) Meetings.