Anna Gałązkiewicz

KIEROWNIK RECEPCJI

W „Centrum Medycznym Macierzyństwo” w Dziale Obsługi Klienta pracuje od dwóch lat. Do jej zadań należy przede wszystkim koordynowanie pracy recepcji, dbanie o dobry wizerunek firmy, profesjonalna obsługa pacjenta, współpraca z lekarzami, pielęgniarkami oraz pozostałymi pracownikami Centrum.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w jednej z placówek medycznych w Krakowie początkowo jako pracownik rejestracji, a później jako kierownik rejestracji i spraw obsługi pacjenta. Była odpowiedzialna za organizację pracy zespołu rejestracji, rzetelną obsługę pacjentów, prowadzenie dokumentacji oraz kontakt z personelem medycznym.

Ukończyła wiele kursów z zakresu profesjonalnej obsługi pacjenta oraz organizacji pracy recepcji takich jak -”Profesjonalna obsługa pacjenta”, „Organizacja i technika pracy w rejestracji”, „Personel medyczny – zasady współpracy”, „Kontakt z pacjentem – prawa i obowiązki rejestratorki medycznej”, „Archiwizacja dokumentacji medycznej”, „Efektywne sposoby radzenia sobie z pacjentem trudnym”.

Jest osobą bardzo życzliwą, uprzejmą, pracowitą, szybko nawiązującą kontakty, rzetelnie podchodzącą do swoich obowiązków.