mgr Mariola Wantuch

KIEROWNIK ZESPOŁU, PEŁNOMOCNIK DS. KONTROLI JAKOŚCI m.wantuch@macierzynstwo.com.pl

Absolwentka wydziału Nauk o Zdrowiu kierunek Pielęgniarstwo na Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Organizacja w Służbie Zdrowia na Akademii Świętokrzyskiej oraz studia podyplomowe w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie kierunek Zarządzanie i Audyt.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie na oddziale Otolaryngologii.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących profilaktyki chorób, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także systemów zarządzania.

Ogromne doświadczenie zawodowe pozwala pełnić odpowiedzialną funkcję kierownika zespołu pielęgniarek i położnych. Jest również nieocenione w codziennej pracy z Pacjentkami i Pacjentami Centrum Medycznego Macierzyństwo.

Jako Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością oraz Audytor wewnętrzny ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i efektywność wdrażania systemu jakości zgodnie z wymogami normy, weryfikację aktualizacje dokumentacji systemu jakości, doprowadzenie firmy do uzyskania i utrzymania certyfikatu systemu jakości.