Nasi konsultanci

Dzięki stałej współpracy z Oxford Fertility Unit i pozostałym klinikami z  grupy ARP, lekarze i  embriolodzy Centrum Medycznego Macierzyństwo mogą liczyć na stałe wsparcie merytoryczne konsultantów:

  • Dr Tim Child Medical Director Oxford Fertility Unit
  • Dr Karen Turner Consultant Embryologists Oxford Fertility Unit
  • Karen Kumar Quality Manager Oxford Fertility Unit
  • Professor Richard Fleming Scientific Director Glasgow Centre for Reproductive Medicine