prof. dr hab
Krzysztof Rytlewski

  osrodek@macierzynstwo.com.pl SPECJALIZACJA
  • GINEKOLOG-POŁOŻNIK
Godziny przyjęć PN WT ŚR CZ PT SO NIE
    

Edukacja i doświadczenie zawodowe

Ukończył Akademię Medyczną w Krakowie w 1975 r. w stopniu doktora, by w 1984 r. uzyskać specjalizację w zakresie ginekologii i położnictwa. Habilitował się cztery lata później, a swoją karierę przypieczętował uzyskaniem tytułu prof. dr hab. nauk med. w 2016 r. W roku 1990 odbywał staż naukowy w klinikach Uniwersytetu Wirginia w Charlottesville oraz w Szpitalu im J. Hopkinsa w Richmond.

W roku 1975 rozpoczął pracę zawodową w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, skąd po roku przeniósł się do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuje do dzisiaj. Jako pracownik naukowy nieprzerwanie związany jest z Akademią Medyczną, a później Collegium Medicum UJ. Obecnie pracuje jako adiunkt z tytułem profesora w Klinice Położnictwa i Perinatologii CM UJ oraz starszy asystent w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Aktywnie udziela się w ramach towarzystw naukowych, do których przynależy, tj.: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Psychologii i Medycyny Perinatalnej, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, The Mediterian Society for Metabolic Syndrome, Diabetes and Hypertension in Pregnancy – DEGU.

Jest autorem 30 prac naukowych oraz 8 rozdziałów w podręcznikach i monografiach. Tematyka jego prac badawczych dotyczy głównie patologii ciąży i monitorowania wewnątrzmacicznego stanu płodu. Zgłębia również problematykę ciąży patologicznej w aspekcie monitorowania biofizycznego i biochemicznego płodu, nadciśnienia w przebiegu ciąży, porodu przedwczesnego, wewnątrzmacicznej hipotrofii płodu oraz schorzeń układu sercowo – naczyniowego w ciąży.

Jako recenzent naukowy jest stale obecny na łamach m.in. takich tytułów jak: International Journal of Gynecology & Obstetric, Przegląd lekarski czy Państwo i Społeczeństwo.

Ważną częścią jego kariery zawodowej był aktywna działalność w licznych instytucjach i organizacjach:

  • Przewodniczący Rektorskiej Komisji Bioetyki ds. Badań Klinicznych przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
  • Członek Ogólnopolskiego Zespołu Rzecznika Praw Pacjenta
  • Członek Ogólnopolskiej Komisji Egzaminacyjnej
  • Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu w zakresie nauk medycznych ze specjalnością Położnictwo i Ginekologia
  • Biegły w postępowaniach dyscyplinarnych przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie
  • Koordynator wojewódzki pilotażowego Programu Badania Kobiet w Ciąży w kierunku zakażeń HCV.
  • Koordynator zajęć dydaktycznych w Katedrze Ginekologii i Położnictwa UJ CM dla Wydziału Lekarskiego i Oddziału Lekarsko-Dentystycznego.
  • Członek Grupy Ekspertów Europejskiego Zespołu Chorób Rzadkich Układu Krążenia.
  • Współpomysłodawca i jedyny konsultant medyczny, w projekcie stworzenia nowoczesnego urządzenia monitorującego wewnątrzmacicznie stan płodu – przenośnego elektrokardiotokografu. Dostępne na rynku urządzenia są wielokrotnie droższe od omawianego. Zgłoszony patent krajowy i patenty zagraniczne na urządzenie medyczne oraz uzyskane, zastrzeżone znaki krajowe: MoFeMa i ZuzaMed.