mgr Wioletta Satur

w.satur@macierzynstwo.com.pl SPECJALIZACJA
  • EMBRIOLOG KLINICZNY ESHRE
  • EMBRIOLOG KLINICZNY PTMR

Absolwentka Wydziału Biologii UJ, specjalizacja Genetyka i Biologia Rozrodu. Wiedzę dotyczącą oceny i preparatyki nasienia zdobyła w zakładzie Genetyki UJ.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Pracowni Biologii Molekularnej Zakładu Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UJ. W Centrum Medycznym Macierzyństwo przez lata zajmowała się diagnostyką laboratoryjną z zakresu andrologii m.in. komputerową analizą nasienia oraz badaniem fragmentacji chromatyny plemników. Rozszerza swoją wiedzę z zakresu embriologii uczestnicząc w sympozjach i konferencjach, w tym indywidualnym  szkoleniu embriologicznym zorganizowanym przez Oxford Fertility Unit.

Posiada certyfikat ESHRE clinical embryologist.