dr Marta Sikora-Polaczek

KIEROWNIK PRACOWNI EMBRIOLOGICZNEJ m.sikora@macierzynstwo.com.pl SPECJALIZACJA
  • STARSZY EMBRIOLOG KLINICZNY ESHRE
  • EMBRIOLOG KLINICZNY PTMR
  • DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Studia skończyła na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Embriologii broniąc prace: licencjacką dotyczącą mechanizmów zapłodnienia oraz  magisterską dotyczącą regulacji pierwszych podziałów zarodkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracowni Neurobiologii Rozwoju i Ewolucji w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie i Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.  Rozprawę doktorską dotyczącą wpływu kurkuminy na podziały przedimplantacyjnych zarodków przygotowywała i broniła w Zakładzie Genetyki UJ Krakowie. Rozszerzając swoje kwalifikacje ukończyła studia podyplomowe z zakresu analityki medycznej Collegium Medicum UJ z tytułem i uprawnieniami diagnosty laboratoryjnego.

W Centrum Medycznym Macierzyństwo od 10 lat zajmuje się embriologią,  cały czas poszerzając swoją wiedze podczas międzynarodowych konferencji i szkoleń. We wrześniu 2014 roku ukończyła zorganizowany przez Oxford Fertility Unit indywidualny program szkoleniowy „IVF Laboratory Management and Quality Control”

Posiada certyfikaty ESHRE clinical embryologist, ESHRE senior clinical embryologist oraz certyfikat embriologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, będące jedynymi dokumentami weryfikującymi kwalifikacje embriologiczne na terenie Polski.

Jest członkiem ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) oraz ASRM (American Society for Reproductive Medicine).

Prowadzi aktywne życie naukowe publikując na łamach opiniotwórczych czasopism międzynarodowych, między innymi: Reproduction Biology, Molecular Cell Endocrinology, The International Journal of Developmental Biology, Cell Proliferation, Pharmacological Reports. Wyniki swoich badań prezentuje podczas konferencji naukowych. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu sympozjów szkoleniowych Centrum Macierzyństwo, w tym cyklicznej konferencji „Niepłodność – droga do macierzyństwa”.