dr Marcin Marciniak

m.marciniak@macierzynstwo.com.pl SPECJALIZACJA
  • EMBRIOLOG KLINICZNY ESHRE

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ.

Wiedzę i praktyczne doświadczenie w ocenie i preparatyce nasienia zdobył w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu UJ podczas studiów doktoranckich. Niezbędne umiejętności w zakresie procedur wspomaganego rozrodu (ICSI, IMSI) uzyskał w Instytucie Nauk Rozrodczych w Oxfordzie.

Swoją pasję naukową realizuje w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie, badając wpływ zmian w ekspresji wybranych receptorów dla neuroprzekaźników na parametry plemników oraz zachowania seksualne zwierząt modelowych.