Embriolodzy

 • dr dr Marta Sikora-Polaczek KIEROWNIK PRACOWNI EMBRIOLOGICZNEJ
  • STARSZY EMBRIOLOG KLINICZNY ESHRE
  • EMBRIOLOG KLINICZNY PTMR
  • DIAGNOSTA LABORATORYJNY
 • dr dr Marcin Marciniak
  • EMBRIOLOG KLINICZNY ESHRE
 • mgr mgr Wioletta Satur
  • EMBRIOLOG KLINICZNY ESHRE
  • EMBRIOLOG KLINICZNY PTMR