Zespół diagnostów

OD LEWEJ: AGNIESZKA KUPCZAK, JOANNA ŚWIĄTEK, KATARZYNA BARTOSIK

Zespół Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Medycznego Macierzyństwo stanowią diagności i biolodzy specjalizujący się w temacie hormonalnych zaburzeń płodności oraz w diagnostyce andrologicznej. Swoją wiedzę i umiejętności podnoszą kształcąc się na licznych kursach podyplomowych.

Dzięki zaangażowaniu i wiedzy zespołu diagnostów pracownia CMM oferuje obecnie najszerszą diagnostykę niepłodności męskiej w Małopolsce.