Zachowanie płodności po chemioterapii u mężczyzn

Chemioterapia nowotworów w wielu wypadkach umożliwia przeżycie i powrót do zdrowia, często jednak powoduje upośledzenie płodności. Niepłodność bywa przejściowa lub trwała, w zależności od rodzaju zastosowanych leków. W trakcie leczenia onkologicznego należy stosować antykoncepcję, ponieważ stosowanie cytostatyków zwiększa ryzyko wystąpienia uszkodzeń płodu.
Aby zachować płodność po leczeniu onkologicznym, jeszcze przed rozpoczęciem chemioterapii wskazane jest zdeponowanie nasienia do banku, gdzie są  przechowywane będzie aż do zakończenia leczenia i chwili, kiedy pacjent zdecyduje się na uzyskanie własnego potomstwa.

Mrożenie nasienia zaleca się  także pacjentom przygotowywanym do zabiegów urologicznych, które mogą prowadzić do utraty płodności.

Jak zamrozić nasienie?
Centrum Medyczne Macierzyństwo posiada własny bank nasienia. Oferuje możliwość zamrożenia nasienia mężczyznom przystępującym do terapii przeciwnowotworowej, pacjentom przed zabiegami urologicznymi, a także pacjentom przystępującym w Centrum do zabiegów inseminacji i in vitro, którzy nie mogą być obecni podczas zabiegu lub mają trudności z oddaniem nasienia.
Aby zdeponować nasienie i oddać je do banku należy zgłosić się do Centrum przed rozpoczęciem leczenia, wykonać badanie nasienia (seminogram) i badania wirusologiczno-bakteriologiczne. Po otrzymaniu wyników badań Pacjent oddaje nasienie do mrożenia. W laboratorium andrologicznym, po dodaniu odpowiedniego krioprotektanta nasienie jest porcjowane do słomek o objętości 0,5 ml, zamrażane i przechowywane w banku nasienia. Zamrożone i przechowywane w banku nasienie, w zależności od parametrów, może być wykorzystane do zabiegu inseminacji lub zapłodnienia pozaustrojowego (IVF, ICSI)