System Octax w zapłodnieniu pozaustrojowym

Obecna skuteczność procedur zapłodnienia pozaustrojowego jest nadal niezadowalająca. Ośrodki leczenia niepłodności na całym świecie podejmują nieustanne wysiłki, które mają na celu poprawę uzyskiwanych wyników. Wdrożenie w tej sytuacji metody, która – jak pokazują badania – nie niesie żadnego ryzyka, dając jednocześnie szansę na uzyskanie lepszych zarodków i poprawę wskaźnika ciąż, wydaje się być ogromnym krokiem naprzód. Krokiem, który jeszcze bardziej zbliża pacjentów do realizacji marzenia o szczęśliwym macierzyństwie.

Dlatego Centrum Medycznym Macierzyństwo oferuje swoim Pacjentom OCTAX nowoczesny system wykorzystywany na całym świecie do zabiegów wspomaganego wylęgania zarodka z osłonki (Assisted Hatching), wizualizacji wrzeciona kariokinetycznego oraz zapłodnienia pozaustrojowego metodą IMSI (Intracytoplasmic Morphologically selected Sperm Injection).

OCTAX to  jeszcze większa szansa na rodzicielstwo dla par  decydujących się na metody wspomaganego rozrodu, a szczególnie tych po nieudanych próbach ICSI z problemem męskiej niepłodności. To gwarancja, że procedury wspomaganego rozrodu realizowane są na najwyższym światowym poziomie, w pełni bezpiecznie i w oparciu o długoletnie doświadczenie specjalistów.

System składa się z kilku modułów, wykorzystywanych na różnych etapach procedury zapłodnienia pozaustrojowego, zwiększających precyzję wykonywanych zabiegów.