Primo Vision – System ciągłego monitorowania zarodków

W ramach procedury zapłodnienia pozaustrojowego realizowanej w CM Macierzyństwo nasi Pacjenci mogą skorzystać z nowoczesnego systemu monitorowania rozwoju zarodków Primo Vision (ang. time-lapse embryo imaging). Dzięki systemowi mikroskopów-kamer Primo Vision możliwa jest ciągła obserwacja rozwoju zarodków, bez ich wyjmowania z inkubatora. Zebrany w trakcie hodowli materiał zdjęciowy pozwala na szczegółowe przeanalizowanie  podziałów komórkowych, a także nagranie filmu przedstawiającego wszystkie etapy rozwoju.

Jak wygląda standardowa hodowla zarodków?

Podczas rutynowej hodowli zarodków (bez zastosowania systemu Primo Vision) komórki po zapłodnieniu są umieszczane w specjalnym inkubatorze, utrzymującym stałą temperaturę 37 stopni oraz podwyższone stężenie dwutlenku węgla i obniżone stężenie tlenu.  W kolejnych dobach przebieg zapłodnienia i rozwoju jest oceniany raz dziennie pod mikroskopem. Na tej podstawie prawidłowo rozwijające się zarodki są transferowane lub zamrażane.

Jak wygląda hodowla zarodków w systemie Primo Vision?

Po zapłodnieniu komórki umieszczane są w inkubatorze wyposażonym w system mikroskopów-kamer. Dzięki temu ich rozwój jest obserwowany cały czas – kamera wykonuje zdjęcia co 5 minut, aktualny stan hodowli widoczny jest na monitorze. Zarodki nie są wyjmowane z inkubatora aż do dnia embriotransferu. Zastosowanie systemu umożliwia :

– zapewnienie niezmiennych warunków hodowlanych

– wykluczenie pewnych nieprawidłowości w rozwoju zarodkowym

– wybór najlepiej rokującego zarodka do embriotransferu

– zwiększenie szansy powodzenia procedury IVF zwłaszcza po podaniu jednego zarodka

– obniżenie odsetka poronień

–  udostępnienie Pacjentom nagrania przedstawiającego cały proces rozwoju zarodków od momentu połączenia gamet do dnia embriotransferu/mrożenia