IVF

Pacjent przygotowujący się do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego powinien wykonać następujące badania:

Grupa krwi (oryginalny wynik z laboratorium)
HIV
OVA (VDRL)
HCV
HBS
AntyHBS
CMV IgM
Seminogram, Chromatyna
Posiew nasienia
USG jąder
Kariotyp ( na 6-8 tyg. przed planowanym zabiegiem)

Badania wirusologiczne z krwi i wymazy z dróg rodnych ważne są przez okres 6 miesięcy.

Jeżeli badania przygotowujące do zabiegu wykonywane są poza Centrum Macierzyństwo wyniki wszystkich badań należy dostarczyć co najmniej 3 dni przed zabiegiem.