Bank nasienia i komórek jajowych

bank nasienia

Bank nasienia

Program anonimowego dawcy nasienia

Program został utworzony w celu pomocy parom borykającym się z problemem niepłodności, które nie mogą posiadać własnego potomstwa. Potencjalny kandydat na anonimowego dawcę musi przejść  procedurę kwalifikacyjną,  podczas której wykonywane są niezbędne badania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z nasienia Pacjentom. Proces kwalifikacji dawcy trwa około 3 tygodni.

Kryteria kwalifikacji.

Do programu mogą przystąpić zdrowi mężczyźni, w wieku 20-35 lat o parametrach nasienia powyżej norm WHO. Potencjalny dawca musi mieć co najmniej średnie wykształcenie. Ponadto zostaje przeprowadzony wywiad, udokumentowany w formie ankiet, mający na celu wykluczenie nałogów, uwarunkowanych chorób genetycznych, chorób serca, nowotworów.

Korzyści dla mężczyzn, którzy chcą zostać anonimowym dawcą.

Program anonimowego dawcy to nie tylko satysfakcja z udzielenia pomocy parom, ale i korzyści medyczne dla mężczyzn biorących udział w procedurze. Po zakończeniu całego cyklu programu dawca otrzymuje:

  • ocenę ogólnych parametrów dotyczących płodności badanego mężczyzny,
  • panel badań laboratoryjnych (wirusologicznych oraz kariotypu),
  • bezpłatne badanie nasienia,
  • możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami Centrum Medycznego Macierzyństwo.

Procedura programu krok po kroku

Cała procedurę rozpoczynamy od rejestracji, w tym celu należy zadzwonić do recepcji Centrum i umówić się na rozmowę kwalifikacyjną z pracownikiem naszego Laboratorium. Należy pamiętać, że w dniu rozmowy kwalifikacyjnej musi zostać zachowana 3-5 dniowa abstynencja seksualna oraz kilkudniowa abstynencja alkoholowa.

Po pozytywnie zakończonej rozmowie kwalifikacyjnej, kandydat na anonimowego dawcę oddaje nasienie do wstępnej analizy. Wykonywane jest  badanie seminologiczne, jeżeli parametry będą w normie (muszą ponadto osiągnąć wysokie wartości), zostaje zakwalifikowany jako Potencjalny Dawca. Wtedy zostaje zawarta Umowa z CMM oraz zostają uzupełnione przygotowane profile fenotypowe. Następnie pobierane są badania obligatoryjne, których wyniki muszą być bezwzględnie prawidłowe. Są to badania w kierunku: HIV, HCV, Hbs, kiły, cytomegalii, mikrobiologiczne (ureoplasma, mycoplasma). Ocenia się także grupę krwi (w układzie AB0) i czynnik Rh dawcy.Wykonany zostaje również kariotyp.

Jeżeli wszystkie badania są prawidłowe nasienie zostaje zdeponowane w banku nasienia dawców.  W tym przypadku ważna jest również kwarantanna nasienia dawcy, w celu wykluczenia zarażenia się wyżej wymienionymi wirusami. Okres kwarantanny trwa około 6 miesięcy. Gdy powtórne badania wyjdą prawidłowo nasienie dawcy może zostać użyte do procedur wspomaganego rozrodu.

Informacje dla osób korzystających z banku nasienia dawców

Do skorzystania z banku nasienia pacjenci kierowani są przez lekarzy. Uzupełniają oni ankietę dotyczącą cech fenotypowych. Na podstawie uzupełnionej ankiety oraz dopasowania grup krwi w układzie AB0 wybierany zostaje dawca najbardziej odpowiadający oczekiwaniom przyszłych rodziców.
Cechami fenotypowymi, które brane są pod uwagę są; kolor oczu, kolor włosów, karnacja, wzrost, wykształcenie.

Bank komórek jajowych

W Centrum „Macierzyństwo” decyzja o przekazaniu komórek jajowych anonimowej biorczyni może nastąpić, kiedy na skutek stymulacji hormonalnej komórki te zostaną pozyskane w ilości większej niż niezbędna do skutecznego przeprowadzenia zabiegu zapłodnienie pozaustrojowego.

Kobiecie (dawczyni), decydującej się na przekazanie części swoich komórek jajowych „Macierzyństwo” gwarantuje w pierwszej kolejności zabezpieczenie jej własnego dobra, czyli kierowanie się przede wszystkim celem jakim jest powodzenie jej leczenia i uzyskanie ciąży. Ostateczną decyzję o tym czy i ile komórek jajowych zostanie przekazanych, podejmują wspólnie lekarz i pacjentka.

Wskazaniem do skorzystania z komórek dawczyni jest: 

  • przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajników (50% donacji),
  • resistant ovary syndrome,
  • brak wrażliwości na gonadotropiny bądź defekt układu cyklazy adenylowej,
  • nosicielstwo wad genetycznych lub zaburzeń chromosomalnych,
  • starszy wiek pacjentki.