Jak zinterpretować wynik badania nasienia?

Diagnoza „normozoospermia” oznacza, że wszystkie badane parametry nasienia są w normie i nie ma powodu do niepokoju. Jednakże również w przypadku gdy nie wszystkie parametry mieszczą się w normie, to diagnoza o niepłodności nie jest przesądzona.

Czasami parametry nasienia osłabiają się okresowo, dlatego warto powtórzyć badanie po kilku tygodniach. Nawet stałe obniżenie parametrów często oznacza jedynie obniżone szanse na uzyskanie ciąży, a nie całkowitą niepłodność. Wynik odbiegający od normy zawsze powinien zostać zinterpretowany przez lekarza.