Podstawowe badania hormonalne – LH, FSH, Testosteron, Prolaktyna, HCG

Materiał: surowica, pobranie krwi w Centrum Medycznym Macierzyństwo

Metoda: ELFA, immunoenzymatyczna; na aparacie VIDAS
Wskazania: diagnostyka niepłodności
Ograniczenia metody: hemoliza, lipemia, bilirubinemia.

Zalecenia przed badaniem: brak

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy