Badania nasienia

Centrum Medyczne Macierzyństwo posiada specjalne pokoje przeznaczone do oddawania nasienia, zapewniające Pacjentom pełną intymność. W rejestracji Pacjent otrzymuje kartę dostępu do pokoju oraz szczegółową instrukcję postępowania.W trakcie badania może Pacjentowi towarzyszyć Partnerka.

Nasienie można również dostarczyć do Centrum w ciągu maksymalnie 30 minut od oddania. W trakcie transportu nasienie powinno być przechowywane w temperaturze zbliżonej do temperatury ciała.

Zobacz wskazówki, jak prawidłowo oddać nasienie do badania.

Seminogram, podstawowe badanie nasienia –  ogólna (makro- i mikroskopowa) ocena parametrów nasienia wspomagana komputerowo (SCA) 

Materiał: nasienie natywne
Metoda: manualna, wspomagana komputerowo przez system SCA Mictroptic
Wskazania: podstawowa ocena płodności mężczyzny, kontrola po zabiegach, kwalifikacja do procedur ART
Ograniczenia metody: brak. Przy koncentracji plemników <0,1mln/ml lub braku plemników w ejakulacie wykonywana jest wyłącznie ocena manualna, nie wspomagana systemem komputerowym.
Zalecenia przed badaniem:  czas abstynencji seksualnej przed badaniem:  2 – 7 dni. Badań nie powinno wykonywać się w trakcie lub bezpośrednio po intensywnym leczeniu farmakologicznym.
Najbardziej wiarygodną oceną parametrów nasienia jest wykonanie co najmniej dwóch badań w 2 – 3 tygodniowym odstępie czasu, po jednakowej abstynencji seksualnej.

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy

Analiza nasienia wspomagana komputerowo (SCA) poszerzona o ocenę fragmentacji chromatyny
plemnikowej (SCD)

Materiał: nasienie natywne, oznaczenie wykonywane równocześnie z seminogramem
Metoda: manualna, wspomagana komputerowo przez system SCA Mictroptic, ilościowy test badania dyspersji
chromatyny plemnika (SCD)
Wskazania: niepowodzenia w technikach ART, poronienia, narażenie na czynniki szkodliwe
Ograniczenia metody:  koncentracja plemników  <0,1mln/ml lub brak plemników w ejakulacie

Zalecenia przed badaniem:  czas abstynencji seksualnej przed badaniem:  2 – 7 dni. Badań nie powinno wykonywać się w trakcie lub bezpośrednio po intensywnym leczeniu farmakologicznym.

Czas oczekiwania na wynik: 5 dni roboczych

Test HBA

Materiał: nasienie natywne, oznaczenie może być wykonane równocześnie z seminogramem

Metoda: bezpośredni test płytkowy HBA (Origio)
Wskazania: niepłodność idiopatyczna, analiza określająca właściwy przebieg leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego
Ograniczenia metody:  koncentracja plemników <5mln/ml, brak ruchliwych plemników

Zalecenia przed badaniem:  czas abstynencji seksualnej przed badaniem:  2 – 7 dni. Badań nie powinno wykonywać się w trakcie lub bezpośrednio po intensywnym leczeniu farmakologicznym.

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy

 

Przeciwciała przeciwplemnikowe

Materiał: nasienie natywne, badanie może być wykonane równocześnie z seminogramem

Metoda: bezpośredni test lateksowy SpermMar IgG (FertiPro N.V.)
Wskazania: obniżona ruchliwość, aglutynacja, agregacja plemników, choroby autoimmunologiczne, infekcje.
Ograniczenia metody: koncentracja plemników <5mln/ml, brak ruchliwych plemników

Zalecenia przed badaniem: czas abstynencji seksualnej przed badaniem: 2 – 7 dni. Badań nie powinno wykonywać się w trakcie lub bezpośrednio po intensywnym leczeniu farmakologicznym

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy

Posiew nasienia

Materiał: nasienie natywne
Metoda: posiew w kierunku obecności bakterii i grzybów
Wskazania: podejrzenie infekcji, przed zabiegami wspomaganego rozrodu
Ograniczenia metody: brak
Zalecenia przed badaniem:  przed oddaniem nasienia należy oddać mocz, następnie odciągnąć napletek umyć żołądź prącia i okolice cewki moczowej. Nasienie oddaje się do sterylnego pojemniczka, należy uważać aby nie dotykać wnętrza ani obrzeża pojemnika. Nie ma konieczności zachowania wstrzemięźliwości płciowej przed badaniem.

Czas oczekiwania na wynik: 10 dni roboczych

 

Badanie biochemiczne nasienia – fruktoza

Materiał: nasienie natywne, materiał mrożony

Metoda: fotometryczna ocena ilościowa fruktozy w płynie nasiennym, FertiPro, odczyt czytnik mikropłytek LEDETECT 96

Wskazania: hypoandrogenizm, podejrzenie zaburzeń receptora dla testosteronu (zespół częściowej niewrażliwości na androgeny), podejrzenie stanu zapalnego pęcherzyków nasiennych, asthenozoospermia, leukocytospermia, azoospermia, zwiększona objętość ejakulatu, zwiększona lepkość ejakulatu, obniżone  pH

Ograniczenia metody: aspermia

Zalecenia przed badaniem: jak dla seminogramu

Czas oczekiwania na wynik: 10 dni roboczych

 

Badanie biochemiczne nasienia – kwas cytrynowy

Materiał: nasienie natywne, materiał mrożony

Metoda: fotometryczna ocena ilościowa kwasu cytrynowego w płynie nasiennym, FertiPro, odczyt czytnik mikropłytek LEDETECT 96

Wskazania: hypoandrogenizm, podejrzenie zaburzeń receptora dla testosteronu (zespół częściowej niewrażliwości na androgeny), podejrzenie stanu zapalnego gruczołu krokowego, azoospermia, leukocytospermia

Ograniczenia metody: aspermia

Zalecenia przed badaniem: jak dla seminogramu

Czas oczekiwania na wynik: 10 dni roboczych

 

Badanie biochemiczne nasienia – alfa glukozydaza obojętna

Materiał: nasienie natywne, materiał mrożony

Metoda: fotometryczna ocena ilościowa alfa glukozydazy obojętnej w ejakulacie, EpiScreen PLUS FertiPro, odczyt czytnik mikropłytek LEDETECT 96

Wskazania: podejrzenie stanu zapalnego najądrzy lub jąder, podejrzenie obniżonej zdolność antyoksydacyjnej w nasieniu, leukocytospermia, azoospermia, teratozoospermia, asthenozoospermia, jako test potwierdzający niedrożność dróg wyprowadzających nasienie po wazektomii

Ograniczenia metody: aspermia

Zalecenia przed badaniem: jak dla seminogramu

Czas oczekiwania na wynik: 10 dni roboczych