Podstawowe badania hormonalne LH, FSH, estradiol, progesteron, HCG, prolaktyna,testosteron, TSH, FT4, FT3

Materiał: surowica, krew pobierana w CM Macierzyństwo w godzinach pracy ośrodka

Metoda: ELFA, immunoenzymatyczna; na aparacie VIDAS
Wskazania: podstawowa diagnostyka, monitoring stymulacji, diagnostyka endokrynologiczna
Ograniczenia metody: hemoliza, lipemia, bilirubinemia.

Zalecenia przed badaniem: LH, FSH,estradiol – pierwsze 3 dni cyklu, progesteron – druga połowa cyklu

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy