AMH

Materiał: surowica mrożona, krew pobierana w CM Macierzyństwo w godzinach pracy ośrodka

Metoda: ELISA, na aparacie LedeTECT96
Wskazania: ocena rezerwy jajnikowej, pomocniczo w procedurach ART
Ograniczenia metody:  surowica lipemiczna, zhemolizowanych, przeciwciała heterofilowe.

Zalecenia przed badaniem: brak

Czas oczekiwania na wynik: 10 dni roboczych