Badanie nasienia

PODSTAWOWE BADANIE NASIENIA (SEMINOGRAM) jest pierwszym krokiem w kierunku sprawdzenia płodności mężczyzny. Analiza seminologiczna polega na ocenie koncentracji, ruchliwości, żywotności i budowy morfologicznej plemników oraz ocenie płynu nasiennego.

W Centrum Medycznym Macierzyństwo stosujemy na co dzień metodę wspomaganej komputerowo analizy nasienia. Dysponujemy najnowocześniejszym Systemem SCA (Sperm Class Analyzer) hiszpańskiej firmy Microptic S.L. Zapewnia on szybką, dokładną oraz obiektywną analizę najważniejszych parametrów nasienia.

System SCA składa się z kilku modułów i oprogramowania służącego do analizy seminologicznej według kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Dodatkowy moduł systemu SCA umożliwia wykonanie oceny stopnia fragmentacji DNA plemników.

Komputerowa Analiza Nasienia – krok po kroku

System SCA przetwarza obraz mikroskopowy rejestrowany kamerą video, analizuje go, by następnie szybko i dokładnie wygenerować obiektywny spermiogram.

System SCA pozwala:

  • zbadać ruchliwość i koncentrację plemników obliczane w oparciu o kilkanaście obrazów,
  • ocenić żywotności z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej,
  • precyzyjnie określić budowę akrosomu, główki, wstawki, witki oraz cytoplazmy plemnika,
  • automatycznie klasyfikować wady budowy,
  • generować graficzny, czytelny raport, indywidualnie dla każdego Pacjenta.

Jak wykonać badanie nasienia (seminogram)?

Aby wykonać seminogram mężczyzna musi dostarczyć nasienie uzyskane w wyniku masturbacji, po 3-5 dniach abstynencji płciowej. Nasienie najlepiej jest oddać na miejscu, w klinice. Centrum Macierzyństwo posiada specjalny pokój przeznaczony do oddawania nasienia, zapewniający Pacjentom pełną intymność. Nasienie można również dostarczyć do Centrum w ciągu maksymalnie 30 minut od oddania. W trakcie transportu nasienie powinno być przechowywane w temperaturze zbliżonej do temperatury ciała.

Zobacz wskazówki, jak prawidłowo oddać nasienie do badania.

W Centrum Macierzyństwo badania nasienia przeprowadzane są od poniedziałku do soboty po uprzedniej rejestracji telefonicznej (0-12) 415 88 00.

tabela z parametrami nasienia

BADANIE FRAGMENTACJI DNA PLEMNIKÓW

Seminogram – czy to wystarczy?

Seminogram jest podstawowym badaniem w diagnostyce niepłodności męskiej. Oceniane są w nim parametry nasienia, takie jak: koncentracja, ruchliwość, żywotność i morfologia plemników. Jednakże pozytywny wynik seminogramu nie daje pełnej odpowiedzi na podstawowe pytanie: czy mogę mieć dzieci? Nawet w grupie Pacjentów z prawidłowym wynikiem seminogramu może występować zwiększony odsetek plemników z uszkodzoną chromatyną.

Do grupy czynników zwiększających ryzyko uszkodzeń DNA plemników należą:
1. Środowisko
• substancje toksyczne (środki ochrony roślin, ciężki przemysł chemiczny),
• wysoka temperatura otoczenia,
• silne pole elektromagnetyczne.
2. Niewłaściwy tryb życia
• palenie tytoniu,
• siedzący tryb życia,
• ciasna bielizna.
3. Choroby, którym towarzyszy wysoka gorączka.
4. Wiek pacjenta.
5. Wady genetyczne.

Analiza fragmentacji chromatyny plemnikowej
W Centrum Macierzyństwo stosujemy metodę analizy fragmentacji chromatyny plemnikowej opartą na teście SCD (Sperm Chromatin Dispersion). W wyniku zastosowania testu SCD w plemnikach z prawidłową chromatyną uwidocznione zostaje charakterystyczne halo zdjęcie, którego brak w plemnikach z uszkodzoną chromatyną. Dalsza analiza przeprowadzana jest automatycznie za pomocą systemu do komputerowej analizy nasienia (SCA) – wynikiem badania jest procent plemników prawidłowych (z halo). Wyniki uzyskiwane metodą SCD są porównywalne z wynikami SCSA (Sperm Chromatin Structure Assay).
Obniżony odsetek plemników z prawidłową chromatyną może stanowić wskazanie do zastosowania metody IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego.

PRZECIWCIAŁA PRZECIWPLEMNIKOWE – TEST MAR (Mixed Antiglobulin Reaction)

Przeciwciała przeciwplemnikowe mogą być produkowane zarówno przez organizm kobiety (wykrywane są wtedy w śluzie szyjkowym i we krwi), jak i mężczyzny (obecne we krwi oraz w nasieniu). Powstawaniu przeciwciał przeciwplemnikowych sprzyjają procesy zapalne narządów płciowych, niedrożność nasieniowodów, urazy jąder, częste biopsje jąder oraz żylaki powrózka nasiennego. Obecność przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu może powodować obniżenie ruchliwości plemników, ich aglutynację, utrudniać interakcję plemników z komórką jajową, a nawet prowadzić do całkowitej niepłodności.

W celu wykrycia przeciwciał przeciwplemnikowych do próbki nasienia dodaje się kuleczki lateksowe pokryte przeciwciałami IgG. Wiązanie się plemników z kuleczkami świadczy o obecności przeciwciał przeciwplemnikowych i może być wskazaniem do zastosowania technik wspomaganego rozrodu.

TEST HBA (Hyaluronan Binding Assay) – TEST WIĄZANIA Z HIALURONIANEM

Zdolność wiązania z hialuronianem jest uzyskiwana przez plemniki na końcowych etapach ich dojrzewania. Jest ona wyznacznikiem prawidłowego zakończenia procesu spermiogenezy. Kwas hialuronowy występuje w osłonce przejrzystej oocytu oraz połączeniach komórek otaczających oocyt. Możliwość efektywnego wiązania z kwasem hialuronowym świadczy o zdolności plemnika do przeniknięcia przez osłony komórki jajowej, a więc pośrednio, zdolności do zapłodnienia.

Tym samym wykonanie testu diagnostycznego HBA umożliwia określenie procentu dojrzałych i funkcjonalnych plemników w ejakulacie. Obniżony wynik testu może stanowić wytłumaczenie niepowodzeń zajścia w ciąże i ułatwić dalsze postępowanie lecznicze.

BADANIA BIOCHEMICZNE PLAZMY NASIENIA

Skład płynu nasiennego jest uzależniony od funkcjonalności gruczołów męskiego układu rozrodczego, czyli prostaty, pęcherzyków nasiennych oraz najądrzy. Jego ocena ma duże znaczenie w diagnostyce andrologicznej i umożliwia zlokalizowanie ewentualnych nieprawidłowości.

W plazmie nasienia ocenia się:

α galaktozydazę obojętną – jest wskaźnikiem funkcji wydzielniczej najądrzy i odpowiada ich funkcjonalności. Aby uzyskać pełną dojrzałość i sprawność plemniki przebywają w najądrzu, gdzie dokonują się zmiany w ich metabolizmie, w budowie błony komórkowej, dalsza kondensacja jądra komórkowego, a także uzyskiwanie najważniejszej cechy – nabywanie przez nie zdolności ruchu. Przewlekłe stany zapalne najądrza prowadzą do asthenozoospermii, zaburzeń w budowie morfologicznej plemników oraz fragmentacji chromatyny plemnikowej.

Wskazania do oznaczenia aktywności α-glukozydazy obojętnej to głównie podejrzenie stanu
zapalnego najądrzy lub jąder, czyli leukocytospermii.

fruktozę – jest wskaźnikiem funkcji wydzielniczej pęcherzyków nasiennych. Zmniejszone wydzielanie płynu z pęcherzyków nasiennych ma miejsce w przypadkach hipoandrogenizmu, po infekcjach pęcherzyków nasiennych oraz w przypadkach wrodzonej agenezji pęcherzyków nasiennych.

kwas cytrynowy – marker prawidłowego działania prostaty. Niedostateczne wydzielanie kwasu cytrynowego ma miejsce w przypadkach stanu zapalnego gruczołu krokowego.