Czuj się bezpiecznie…

Czuj się bezpiecznie, wiedząc że korzystasz z osiągnięć międzynarodowej grupy The Fertility Partnership z siedzibą w Oxfordzie

Nasi lekarze, dzięki byciu częścią Grupy, korzystają w swej pracy z najnowocześniejszych osiągnięć z zakresu leczenia niepłodności. Dzięki temu stale poprawiają efekty leczenia i umożliwiają uzyskanie ciąży niepłodnym parom.

W ramach Grupy odbywają się comiesięczne spotkania, na których relacjonowane są tzw. kluczowe wskaźniki sukcesu (Key Performance Indicators), a także omawiane są aktualne doświadczenia i przypadki kliniczne. Nadrzędnym celem tych spotkań  jest  doskonalenie umiejętności oraz stałe dążenie do osiągania najlepszych wyników leczenia niepłodności. Personel medyczny poszczególnych klinik może poszerzać wiedzę kliniczną odbywając staże w innych klinikach należących do grupy.

Poznaj lekarzy, którzy Ci pomogą »