7 września, 2021

Mamy zgody Ministerstwa Zdrowia – działamy celująco!

Drodzy Pacjenci! Z dumą informujemy, że otrzymaliśmy kolejne pozwolenia Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie czynności ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji oraz wykonywanie czynności banku komórek rozrodczych i zarodków w zakładzie leczniczym. To zgody warunkujące możliwość prowadzenia pracy jako profesjonalna klinika leczenia niepłodności.

Nasza klinika przeszła cykliczną, najwyższą inspekcję Ministerstwa Zdrowia celująco i, po wnikliwej kontroli stwierdzono, że możemy wykonywać zabiegi in vitro i inseminacje przez kolejne 5 lat. Sprawdzano m.in. standardy kliniczne i laboratoryjne, uprawnienia personelu, jakość pracy, dokonano przeglądu technicznego urządzeń, stosowanych materiałów medyczne, weryfikowano dostosowanie kliniki do wykonywanych procedur, opinie sanepidu itp.

Przeszliśmy kontrolę i będziemy dalej rozwijać się dla Was!