28 sierpnia, 2015

Zapraszamy na konferencję „Niepłodność – droga do macierzyństwa”

2 października 2015 roku w Krakowie odbędzie się II konferencja „Niepłodność – droga do macierzyństwa” organizowana przez Centrum Medyczne Macierzyństwo oraz grupę The Fertility Partnership, Oxford.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej diagnostyki i leczenia niepłodności. W trakcie konferencji zostaną poruszone tematy mające zastosowanie w praktyce ginekologicznej. Zostaną również przedstawione możliwości postępowania w niepłodności oraz pojawiające się nowe wyzwania. Wykłady zostaną wygłoszone przez specjalistów z rozległym doświadczeniem klinicznym oraz naukowym z wiodących ośrodków akademickich i klinik leczenia niepłodności w Polsce, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Konferencja jest przeznaczona dla lekarzy ginekologów zajmujących się tematem niepłodności. Po raz pierwszy odbędzie się sesja dyskusyjna dotycząca zagadnień związanych z niepłodnością prowadzona przez organizację pacjentów „Nasz bocian”z udziałem lekarzy specjalistów – do udziału w tej sesji zapraszamy również pacjentów.

Więcej informacji na stronie drogadomacierzynstwa.pl 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Ambasador Brytyjski w Polsce, Jego Ekscelencja Robin Barnett oraz Wojewoda Małopolski.