25 lipca, 2019

Wprowadzamy wysokospecjalistyczne wyposażenie laboratorium IVF: EmbryoScope+ z wbudowanym systemem time-lapse

Z radością oddajemy do dyspozycji naszych Pacjentów najwyższej klasy inkubator EmbryoScope+ z wbudowanym systemem time-lapse. Dzięki temu urządzeniu precyzyjny monitoring rozwoju embrionów w inkubatorze zostaje rutynowo rozbudowany o możliwość obserwowania ich wzrostu dla każdego Pacjenta.

EmbryoScope+ z wbudowanym systemem time-lapse

Na czym polega fenomen EmbryoScope+ z systemem time-lapse?

Od momentu pobrania gamet od Pary rozwój powstającego z nich zarodka staje się przedmiotem obserwacji zespołu pracowni embriologicznej. Powodzenie całej procedury in vitro w znacznym stopniu zależy od tego, czy powstałe zarodki mają odpowiedni potencjał rozwojowy. Monitoruje się to poprzez „podglądanie” zarodków umieszczonych w specjalistycznych inkubatorach, w których panują warunki optymalne dla ich rozwoju. 

Standardowo raz dziennie zarodki wyjmowane są z cieplarek i oglądane pod mikroskopem. Niestety narażanie ich na zmiany temperatury oraz pH może być dla nich niebezpieczne. Tu z pomocą przychodzi EmbryoScope+, czyli wysokospecjalistyczny inkubator, który w sposób niezmiernie precyzyjny utrzymuje optymalne parametry hodowli (tj. temperaturę, stężenie tlenu, pH mediów) zapewniając warunki maksymalnie zbliżone do tych naturalnych panujących w ciele kobiety. Dodatkowo, dzięki systemowi time-lapse polegającemu na wykorzystaniu techniki poklatkowej do całodobowego monitorowania rozwoju zarodka w stałych warunkach, umożliwia on precyzyjny monitoring rozwoju embrionów. Sprawia to, że obserwacja zarodka od chwili poczęcia, przez wszystkie stadia jego rozwoju, aż do transferu odbywa się bez konieczności wyjmowania embrionów z inkubatora. 

Zapewnienie niezmiennych i stabilnych warunków hodowlanych przez EmbryoScope+ daje szereg korzyści; optymalne warunki hodowli zwiększają szansę na większą liczbę zarodków w ramach jednego cyklu i już na etapie zarodkowym embriolodzy mogą wykluczać pewne nieprawidłowości oraz wybrać do embriotransferu najlepiej rokujące zarodki. Zwiększa to szanse powodzenia procedury IVF/ICSI oraz obniża odsetek poronień.

Wbudowany do EmbryoScope+ system time-lapse podnosi standard opieki przy hodowli i ocenie zarodków. Minimalizujemy w ten sposób negatywne oddziaływanie czynników zewnętrznych w trakcie oceny zygot i zarodków. 

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, a postaramy się na nie odpowiedzieć.