25 maja, 2016

Warsztaty multimedialne w Warszawie

Joanna Świątek – diagnosta laboratoryjny z naszego Centrum – brała udział w “Multimedialnych Warsztatach – Faza przedanalityczna 2016”, które odbyły się 14 maja w Warszawie.

Tematem przewodnim szkolenia były aspekty związane z odpowiednim przygotowaniem pacjenta do badań oraz ze zmiennością biologiczną i jej wpływem na wyniki analiz laboratoryjnych. Szczegółowo omówiono zasady pobierania i przygotowania próbek do badań, a także kwestie dotyczące transportu i przechowywania materiału biologicznego.

Wszystkie prezentowane na warsztatach etapy fazy przedanalitycznej stanowią niezwykle ważne elementy praktyki laboratoryjnej, albowiem warunkują one otrzymanie wiarygodnego wyniku badania.