3 maja, 2016

Trwa rekrutacja do badań klinicznych metodą IVA

Centrum Medyczne Macierzyństwo rekrutuje obecnie pacjentki do badań klinicznych metodą IVA.

IVA – nowatorska metoda leczenia niepłodności – po raz pierwszy w Polsce »

Zainteresowanie jest bardzo duże, a wymagania przy tym bardzo precyzyjne. W planowanym badaniu mogą brać udział pacjentki do ukończenia 40 roku życia, ze zdiagnozowanym przedwczesnym wygaśnięciem czynności jajników, potwierdzonym w badaniach laboratoryjnych, u których wystąpił brak samoistnej miesiączki przez okres co najmniej 4 miesięcy, a ogólny stan zdrowia pozwala na podjęcie leczenia operacyjnego i hormonalnego.
„Planujemy zakończyć rekrutację pacjentek w tym półroczu. Z kolei w połowie przyszłego roku będziemy oczekiwali pierwszych narodzonych dzieci z wykorzystaniem techniki IVA – podsumowuje plany kliniki Macierzyństwo doktor Jakub Wyroba.”

Osoby chcące dowiedzieć się więcej o metodzie IVA lub zainteresowane rekrutacją na badania kliniczne proszone są o kontakt z doktorem

Jakubem Wyrobą

pisząc na adres:

j.wyroba@macierzynstwo.com.pl