25 marca, 2019

Sztuczne światło wrogiem płodności?

Jak podejrzewają eksperci, nocne światło – począwszy od blasku latarni przenikającego do pokoju, po migotanie ekranów w mieszkaniu – negatywnie oddziałuje na cykl miesięczny kobiety. Według badań szkodliwe działanie sztucznego oświetlenia szczególnie narażone są kobiety w średnim wieku.

Sztuczne światło wrogiem płodności?

Jasno oświetlone sypialnie mogą utrudniać zajście w ciążę – taką tezę wysnuli amerykańscy i japońscy naukowcy. Eksperci z University of California w Los Angeles (UCLA), Osaka University oraz Japan Science and Technology Agency przeprowadzili badania na myszach i odkryli, że o ile u młodych myszy sztuczne światło nie miało większego pływu na odsetek ciąż, to liczba ciąż u samic w średnim wieku dramatycznie malała.

W normalnych warunkach ok. 71% starszych myszy z prawidłowo działającym zegarem biologicznym spodziewało się potomstwa. Jednak już tylko 10% zwierząt, u których występowały zaburzenia rytmu okołodobowego, było w stanie zajść w ciążę. Pocieszającym może być jednak fakt, że po zapewnieniu myszom odpowiednich warunków snu, zwierzęta odzyskiwały płodność.

Choć eksperyment został przeprowadzony na myszach, naukowcy zaznaczają, że również w przypadku człowieka wewnętrzny mechanizm może okazać się w wielu przypadkach kluczem do płodności.

Pamiętajmy zatem o higienie snu. Szczególnie, gdy staramy się o potomstwo!