9 lutego, 2015

Sympozjum „Nowotwory u młodych kobiet” Leuven, Belgia

Z początkiem lutego 2015 nasi specjaliści dr n. med. Wojciech Kolawa oraz dr Marta Sikora-Polaczek wzięli udział w międzynarodowym sympozjum „Nowotwory u młodych kobiet”, które odbyło się w belgijskim ośrodku w Leuven.

Podczas wykładów przedstawiono aktualne standardy terapii przeciwnowotworowej u młodych kobiet, w tym leczenia w trakcie ciąży, a także badania na temat możliwości zachowania płodności mimo choroby nowotworowej. Nasi eksperci mieli okazję do wymiany opinii i doświadczeń ze specjalistami onkologii ginekologicznej oraz wspomaganego rozrodu z całego świata.

Wiedza zdobyta dzięki sympozjum jest dla nas tym cenniejsza, że w Centrum Medycznym Macierzyństwo jest ona przekuwana w praktykę. Za cel postawiliśmy sobie zapewnianie pacjentkom dostępu do wszystkich możliwości zachowania płodności, także mimo choroby nowotworowej. Jedną z nowoczesnych metod, które oferujemy w naszym ośrodku, jest technika mrożenia tkanki jajnikowej. Pozwala ona na przedłużenie płodności i przywrócenie czynności jajnika po zakończeniu leczenia onkologicznego.