5 kwietnia, 2016

Spotkanie grupy The Fertility Partnership

W dniach 13 – 14 kwietnia w Oxfordzie odbyło się kolejne, organizowane raz na pół roku, spotkanie przedstawicieli grupy The Fertility Partnership. Naszą klinikę reprezentowali lek. med. Jakub Wyroba oraz dr Marta Sikora-Polaczek.

Cykliczne spotkania mają na celu analizę kluczowych wskaźników sukcesu (Key Performance Indicators) procedur wykonywanych w klinikach należących do grupy oraz prezentację i dyskusję nad ważnymi kwestiami medycznymi.

Motywem przewodnim kwietniowego spotkania było postępowanie w przypadku nieudanych procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz wczesnej utraty ciąży. Podczas panelu kierowników laboratoriów embriologicznych wnikliwie analizowano dane dotyczące efektywności procedur zapłodnienia pozaustrojowego w poszczególnych laboratoriach i omawiano plany szkoleniowe dla embriologów z grupy The Fertility Partnership. Dyskutowano także nowatorskie możliwości diagnostyczne takie jak oznaczanie aktywności PLCzeta w próbkach nasienia, w przypadkach braku aktywacji oocytów (OAD) po ICSI.