20 marca, 2018

Spotkanie ekspertów w Oxfordzie

Nasi specjaliści, dr Marta Sikora-Polaczek oraz dr Jakub Wyroba byli uczestnikami międzynarodowego spotkania ekspertów zajmujących się leczeniem niepłodności, które odbyło się dniach 16 -18 marca 2015  w klinice Oxford Fertility Unit.

Lekarze i embriolodzy z różnych placówek medycznych w Europie mieli okazję porównać wyniki i efektywność leczenia niepłodności. Spotkanie potwierdziło, że wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) w naszej pracowni embriologicznej są na poziomie największych klinik w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy dumni z wyników, które dowodzą światowej jakości i efektywności leczenia w Centrum Medycznym Macierzyństwo. Podczas spotkania szczególna uwagę zwrócono na kontrolę jakości oraz monitorowanie najważniejszych parametrów przebiegu zapłodnienia pozaustrojowego. Była to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami z ośrodków zrzeszonych w międzynarodowej grupie Academic Reproductive Partnership.