22 listopada, 2018

Raport laboratorium IVF bez tajemnic

Raport laboratorium IVF to dokument, w którym notowany jest każdy etap procedury in vitro. Informacje, które muszą się w nim znaleźć to: liczba komórek jajowych, liczba dojrzałych (MII) komórek jajowych, parametry nasienia, liczba prawidłowo zapłodnionych komórek (zygot) oraz opis podziałów zarodkowych. To właśnie dzięki takiemu raportowi pacjenci mogą uzyskiwać konkretne informacje na temat tego, ile komórek udało się pobrać i czy są prawidłowe

Istotna jest jednak interpretacja wyników, zapisanych w dokumencie. Należy pamiętać, że:

  • nie wszystkie pobrane komórki są dojrzałe, nie wszystkie dojrzałe komórki zapłodnią się prawidłowo i nie wszystkie będą się prawidłowo rozwijać,
  • zarodki, które nie mają szansy na dalszy rozwój, nie są podawane ani mrożone. Są to zarodki, które nie wykazują cech rozwoju w przeciągu kolejnych 24 godzin obserwacji, oraz takie, w których komórki uległy procesowi degeneracji,
  • najistotniejsza jest informacja dotycząca liczby i stadium zarodków podawanych,
  • umożliwia ona zaplanowanie dalszego postępowania w przypadku nieudanego transferu i/lub kolejnej ciąży,
  • dokładna ocena zarodków ma przede wszystkim wykluczyć nieprawidłowo zapłodnione komórki, pomóc embriologowi wytypować zarodek do transferu, stanowić informację dla lekarza prowadzącego.

Poznaj więcej szczegółów w materiale przygotowanym przez nasz zespół na łamach magazynu:

ChBR-300