24 czerwca, 2018

Protest przeciwko książce „Wobec in vitro”

Szerokim echem odbiła się grudniowa publikacja „Wobec in vitro”, zawierająca szereg fałszywych i manipulacyjnych tez na temat zapłodnienia pozaustrojowego oraz dzieci, które przyszły na świat dzięki tej metodzie.


Publikacja pełna jest błędów merytorycznych, a prezentowane w niej tezy stoją w jawnej sprzeczności ze współczesną medycyną. Również styl, w jakim jest napisana wywołuje olbrzymie poruszenie w środowiskach pacjenckich, albowiem stygmatyzuje on dzieci urodzone dzięki metodzie in vitro. Porównuje się je bowiem do „towaru” w fabryce, gamety zaś do surowców, diagnostykę preimplantacyjną do kontroli jakości, a nierozwijające się zarodki do wybrakowanych towarów. W stosunku do samych dzieci wysuwa się tezy o ich niepełnosprawności intelektualnej lub opóźnieniu rozwojowym.

Centrum Medyczne Macierzyństwo, głosem eksperckim dr Marty Sikory – Polaczek, wsparło inicjatywę Stowarzyszenia Nasz Bocian. Wspólnie z innymi ekspertami, pod patronatem Naszego Bociana, odnieśliśmy się do najważniejszych, fałszywych tez zawartych w „Wobec in vitro”, punkt po punkcie je obalając.

Cieszymy się, że Stowarzyszenie Nasz Bocian aktywnie dementuje fałszywe treści tej publikacji oraz dociera z głosem eksperckim do różnorakich środowisk oraz mediów.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pierwszymi efektami naszej wspólnej akcji: