8 grudnia, 2018

Prof. Kurzawa o spotkaniu „Niepłodność – droga do macierzyństwa”

Wierząc głęboko, że dla pacjentów bezpośredni kontakt ze specjalistami jest bezcenny, 16 listopada w Krakowie zorganizowaliśmy czwartą edycję konferencja „Niepłodność – droga do macierzyństwa”, podczas której połączono panel dla pacjentów z rozbudowaną częścią dla profesjonalistów.

Wszystkie zgromadzone osoby mogły wysłuchać prelekcji oraz porozmawiać z wykładowcami. Dyskusję poprowadziły redaktorki magazynu „Chcemy Być Rodzicami”. Na łamach tytułu opublikowana została rozmowa z członkiem Komitetu Naukowego Konferencji – prof. Rafałem Kurzawą. Profesor Kurzawa opowiedział o reakcjach uczestników, a także szerzej – o samym wydarzeniu naukowym „Niepłodność – droga do macierzyństwa”

 

 

Przeczytaj cały wywiad na stronie:

ChBR-300