6 marca, 2019

Mrożenie komórek jajowych szansą na ciążę w przyszłości

Zamrażanie komórek jajowych to szansa na macierzyństwo dla osób, które stoją w obliczu trwałej utraty zdolności reprodukcyjnych. To metoda zabezpieczenia płodności dla kobiet zagrożonych utratą płodności w związku z obecnym w ich ciele stanem chorobowym lub mających w niedługim czasie zamiar poddania się leczeniu onkologicznemu. Co więcej, dzięki zabiegowi możemy również poddawać mrożeniu nadliczbowe komórki jajowe uzyskane w procedurach rozrodu wspomaganego i, tym samym, zwiększyć efektywność leczenia w ramach jednego cyklu stymulacji.

Mrożenie komórek jajowych szansą na ciążę w przyszłości
Komórki pobrane od pacjentek są mrożone i przechowywane w bardzo niskich temperaturach do chwili, w której nastąpi ich ogrzanie i użycie do zapłodnienia in vitro. Istotną zaletą mrożenia oocytów jest fakt, iż po zamrożeniu gamety nie starzeją się, a przecież im młodsze komórki jajowe, tym mniejsze ryzyko, że posiadają błędy genetyczne.
Mrożenia komórek jajowych dokonuje się poprzez witryfikację, czyli zabieg polegający na bardzo szybkim mrożeniu niedopuszczającym do tworzenia się kryształów lodu wewnątrz lub na zewnątrz komórek, co zapobiega uszkodzeniu oocytów. Następnie komórki oznacza się i umieszcza w ciekłym azocie, gdzie mogą być przechowywane przez wiele lat.
Należy pamiętać, że polskie prawo pozwala jedynie na mrożenie komórek jajowych, gdy istnieją ku temu wskazania medyczne. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat?

Zadzwoń do nas:

Telefon: +48 124 158 800
Telefon: +48 124 158 822
Kom: +48 600 407 907