1 maja, 2020

Leczymy niepłodność w nowej rzeczywistości

Leczenie niepłodności to walka z czasem. Dla wielu naszych pacjentów kolejny cykl oczekiwania to zmniejszające się szanse na ciąże i ogromne obciążenie emocjonalne. Dlatego też z radością informujemy o wznowieniu procedur wspomaganego rozrodu w Centrum Medycznym Macierzyństwo. Postępujemy zgodnie z najnowszymi rekomendacjami European Society Of Human Reproduction and Embryology oraz Stanowiska Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGiP) oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości, które podkreślają, że leczenie niepłodności w wielu przypadkach nie powinno być odraczane.

Jednocześnie informujemy, że w Centrum zostały wdrożone ścisłe procedury bezpieczeństwa – minimalizujące ryzyko przeniesienia zakażenia oraz zapewniające ciągłość pracy.

Od 4.05 zapraszamy w aktualnych godzinach pracy Centrum – 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku, a w sobotę od 8:00 do 14:00.