13 grudnia, 2018

Komunikat o szkoleniach

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 25 czerwca 2015r o leczeniu niepłodności, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015r. w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji oraz na podstawie akredytacji Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie w/w szkoleń Centrum Medyczne Macierzyństwo informuje, że szkolenia zostaną przeprowadzone według programu:

Szkolenia Centrum Medyczne Macierzyństwo

21.09.2019  – szkolenie wstępne i ustawiczne dla osób pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz banku komórek rozrodczych i zarodków, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków oraz bezpieczeństwo dawców i biorczyń – część teoretyczna 9 godzin dydaktycznych w godzinach 8.00-16.00, wspólna dla lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz pracowników laboratoriów

23-27.09.2019 – szkolenie wstępne i ustawiczne dla osób pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz banku komórek rozrodczych i zarodków, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków oraz bezpieczeństwo dawców i biorczyń – część praktyczna 16 godzin dydaktycznych, w podziale na grupy: 1. lekarze, 2. pielęgniarki i położne, 3. pracownicy laboratoriów według szczegółowych programów szkoleń praktycznych

Zgodnie z regulaminem szkoleń, w szkoleniu mogą brać udział osoby nie zatrudnione w Centrum Medycznym Macierzyństwo, w miarę dostępnych miejsc, na podstawie zgłoszenia do udziału w szkoleniu i przedstawienia zaświadczenia z miejsca zatrudnienia oraz decyzji Ministra Zdrowia o pozwoleniu na działanie miejsca zatrudnienia jako Ośrodka Medycznie Wspomaganej Prokreacji i/lub Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres a.lutoslawska@macierzynstwo.com.pl do dnia 30.06.2019

Regulamin szkoleń oraz program szczegółowy jest dostępny w Centrum Medycznym Macierzyństwo

 

UWAGA – zmiana terminu szkoleń

19.10.2019 – szkolenie teoretyczne
21-25.10.2019 – szkolenie praktyczne