5 grudnia, 2015

Jak można zapobiegać niepłodności?

Warto wiedzieć, że całkowita niepłodność zdarza się niezmiernie rzadko. Mimo to kłopoty z uzyskaniem potomstwa, to już problem cywilizacyjny.

Jak można zapobiegać niepłodności?

Ryzyko niepłodności w większym stopniu dotyczy kobiet po 35 roku życia, osób z nadwagą lub niedowagą, palaczy, oraz osób narażonych na duże stresy.

Nie bez znaczenia są też przebyte przez partnerów choroby i ich leczenie. Zapobieganie niepłodności należałoby zatem rozumieć, jako swego rodzaju przewidywanie, uświadomienie sobie, że sposób życia ma bezpośredni wpływ na to, czy w przyszłości będę mogła/mógł mieć dzieci.