23 października, 2016

III konferencja „Niepłodność – droga do macierzyństwa”

Centrum Medyczne Macierzyństwo w Krakowie i The Fertility Partnership Oxford serdecznie zapraszają na III konferencję „Niepłodność – droga do macierzyństwa”, która odbędzie się już 2 grudnia 2016 r. w Krakowie. Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.


Cykliczna, międzynarodowa konferencja ma na celu przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej diagnostyki i leczenia niepłodności. Prelegentami są światowej sławy eksperci i specjaliści. W roku ubiegłym w konferencji wzięło udział ponad 200 osób.

Dla pacjentów

Konferencję rozpocznie otwarta sesja dla pacjentów pod tytułem: „Niepłodność. Pacjent. Lekarz. Prawo. Interakcja pacjent – lekarz w kontekście norm prawnych w Polsce i Europie”, a wśród prelegentów zobaczymy:

  • Dr Geoffrey Trew (Hammersmith Hospital) – IVF in Europe (wystąpienie tłumaczone symultanicznie)
  • Prof. Rafał Kurzawa (Vitrolive Szczecin) – Krótka historia IVF w Polsce
  • Dr Aleksandra Dembińska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Opinie kobiet doświadczających niepłodności dotyczące problemów bioetycznych wspomaganego rozrodu
  • Anna Krawczak (Instytut Kultury Polskiej UW, Stowarzyszenie „Nasz- Bocian”) – Czy dawstwo może być obligatoryjne? Perspektywa nauk społecznych

Udział w sesji jest bezpłatny, a rejestracji należy dokonać na stronie: https://macierzynstwo.com.pl/wydarzenia/formularz-zgloszeniowy-konferencja-dla-pacjentow/

Dla lekarzy

W części zamkniętej, dedykowanej wyłącznie lekarzom, będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania o wybór drogi leczenia:

  • Jak pokierować pacjenta przez gąszcz nowych możliwości terapeutycznych?
  • Gdzie przebiega granica pomiędzy uniwersalnymi algorytmami leczenia, a medycyną spersonalizowaną oraz na ile światopogląd, możliwości i oczekiwania pacjenta wpływają na efektywność leczenia?
  • Którędy zmierzają polskie standardy i regulacje prawne postępowania w niepłodności oraz czy im po drodze ze standardami europejskimi?

Formularz zgłoszeniowy dla lekarzy: https://macierzynstwo.com.pl/wydarzenia/zgloszenie-konferencja/

Pełny program konferencji znajduje się na stronie:

www.macierzynstwo.com.pl/konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału.