5 października, 2020

Dyrektor Medyczny TFP Polska nowym Prezesem PTMRiE

Podczas odbywającego się w pierwszy weekend października Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii 2020 wybrano nowe władze Towarzystwa. Na czele Zarządu PTMRiE stanął Dyrektor Medyczny naszego porozumienia The Fertility Partnership w Polsce – prof. Rafał Kurzawa.

Profesor Kurzawa to ginekolog-położnik, specjalista w obszarze endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, a także embriologii klinicznej. Od lat aktywnie działa we władzach Towarzystwa pełniąc funkcję Wiceprezesa, dbając m.in. o to, by wyznawane przez naszą grupę wartości (opieka/troska, doświadczenie/profesjonalizm, pasja, zaufanie, innowacja) stanowiły podstawę praktyk medycznych oferowanych pacjentom podczas ich drogi do rodzicielstwa. Nowa rola Profesora to wielki prestiż i olbrzymia duma dla wszystkich ośrodków TFP Polska.
Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii to organizacja zrzeszająca specjalistów różnych grup zawodowych zajmujących się profilaktyką i leczeniem niepłodności oraz rozwojem naukowym w tym obszarze. Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest wyznaczanie standardów leczenia, wydawanie rekomendacji w zakresie leczenia technikami ART, wsparcie merytoryczne oraz kontrola nad jakością i etyką pracy klinik. Działania Towarzystwa mają zarówno chronić interesy pacjentów, jak i podnosić kwalifikacje zawodowe specjalistów.