1 lutego, 2015

Czym jest witryfikacja?

Witryfikacja komórek jajowych i zarodków, czyli to proces szybkiego zamrażania komórek, pozwalający uniknąć wytrącania się kryształków lodu, które mogłyby je uszkadzać.

Czym jest witryfikacja?

Podstawową różnicą pomiędzy tradycyjną procedurą mrożenia jest czas, w jakim wykonuje się całą procedurę. W witryfikacji komórki zostają jakby błyskawicznie zatopione w szkle, a efekt krystalizacji ulega znacznemu osłabieniu. Witryfikacja to obecnie najnowocześniejsza metoda mrożenia komórek jajowych i zarodków ludzkich. Badania wskazują, że proces witryfikacji przeżywa ponad 95% komórek.