11 lutego, 2015

Czy można dowieźć nasienie na badanie z domu?

Najlepiej jeżeli nasienie do badania oddawane jest na miejscu.

Klinika posiada specjalne pomieszczenia przeznaczone do oddawania materiału do badań, zapewniające pełną intymność.

Nasienie można również dowieźć z domu jednak należy pamiętać aby dostarczyć je w ciągu godziny od oddania oraz zapewnić stałą temperaturę transportu.