24 września, 2015

Centrum Medyczne Macierzyństwo jedną z najlepszych klinik leczenia niepłodności w Polsce

Już po raz drugi przeprowadzono ranking klinik in vitro w Polsce. Wyniki zostały opublikowane na łamach tygodnika „Tylko Zdrowie”, dodatku do „Gazety Wyborczej”. Centrum Medyczne Macierzyństwo znalazło się wśród 10 najlepszych klinik w Polsce. Jesteśmy także najwyżej notowaną kliniką z Małopolski.

Centrum Medyczne Macierzyństwo jedną z najlepszych klinik leczenia niepłodności w Polsce
Twórcy rankingu wzięli pod uwagę wiele czynników wpływających na jakość i skuteczność leczenia niepłodności. Uwzględniono również standardy wytyczane przez ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), renomowaną organizację współpracującą ze specjalistami medycyny rozrodu z całej Europy.

Na ocenę wpływ miały m.in. liczba uzyskanych w 2014 roku ciąż, doświadczenie personelu, dostępności lekarzy specjalistów, wyposażenie laboratorium embriologicznego oraz doświadczenie pracujących w nim embriologów, stosowane procedury wspomagające zapłodnienie, dostępne możliwości diagnostyczne (również diagnostyka przedimplantacyjna), program dawstwa i biorstwa gamet oraz zarodków, a także bezpieczeństwo przechowywania oraz znakowania materiału biologicznego.

Wysokie miejsce w rankingu to nie tylko wyróżnienie, ale także potwierdzenie naszego wieloletniego doświadczenia w leczeniu niepłodności.

Szczegóły rankingu tutaj:

Ranking klinik in vitro na wyborcza.pl